(Tiếng Việt) Khách sạn The Nalod Đà Nẵng

192 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng, Vietnam
从/晚 $0
 • Accessibiliy
 • Breakfast
 • Fitness center
 • Free Wifi
 • Parking
 • Pet allowed
 • Plasma TV
 • Pool
 • Restaurant
 • Spa

描述

对不起,此内容只适用于越南文美式英文


房式

(Tiếng Việt) PRESIDENT OCEAN VIEW SUITE

对不起,此内容只适用于越南文美式英文

 • Breakfast
 • Fitness center
 • Free Wifi
 • Parking
 • Plasma TV
 • Pool
 • Restaurant
 • Spa

(Tiếng Việt) OCEAN VIEW SUITE

对不起,此内容只适用于越南文美式英文

 • Breakfast
 • Fitness center
 • Free Wifi
 • Parking
 • Plasma TV
 • Pool
 • Restaurant
 • Spa

(Tiếng Việt) DELUXE OCEAN VIEW

对不起,此内容只适用于越南文美式英文

 • Breakfast
 • Fitness center
 • Free Wifi
 • Parking
 • Plasma TV
 • Pool
 • Restaurant
 • Spa

(Tiếng Việt) DELUXE CITY VIEW

对不起,此内容只适用于越南文美式英文

 • Breakfast
 • Fitness center
 • Free Wifi
 • Parking
 • Plasma TV
 • Pool
 • Restaurant
 • Spa

(Tiếng Việt) SUPERIOR OCEAN VIEW

对不起,此内容只适用于越南文美式英文

 • Breakfast
 • Fitness center
 • Free Wifi
 • Parking
 • Plasma TV
 • Pool
 • Restaurant
 • Spa

(Tiếng Việt) SUPERIOR CITY VIEW

对不起,此内容只适用于越南文美式英文

 • Accessibiliy
 • Breakfast
 • Fitness center
 • Free Wifi
 • Parking
 • Plasma TV
 • Pool
 • Restaurant
 • Spa

评论

留下评论
0.0评价评分 基于%d评论
 • Position
 • Comfort
 • Price
 • Quality