(English) Hoi An afternoon tour with water puppet show on Tuesday or Friday or Saturday

(0)
Giá từ/mỗi người $60
  • Private tour
  • Hướng dẫn viên
  • Phương tiện giao thông
  • Bảo hiểm du lịch
  • Hướng dẫn viên
  • Phương tiện giao thông

Mô Tả

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).


Lên lịch